Inicjatywy

Typ Działacz Data Nazwa Dokumenty
Zapytanie Zofia Gruszczyńska 14 grudnia 2018
III Sesja Rady Powiatu Tureckiego
Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej 4489P Malanów - Skarżyn - Żdżary  Treść zapytania
 Odpowiedź na zapytanie
Zapytanie Zofia Gruszczyńska 27 grudnia 2018
IV Sesja Rady Powiatu Tureckiego
Kontrola drogi na odcinku Grąbków - Targówka - Kowale Pańskie  Treść zapytania
 Odpowiedź na zapytanie
Interpelacja Aneta Seńko 27 grudnia 2018
IV Sesja Rady Powiatu Tureckiego
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Piętno Grzymiszew  Treść interpelacji
 Odpowiedź na interpelację
Interpelacja Mariusz Seńko 27 grudnia 2018
IV Sesja Rady Powiatu Tureckiego
Połączenie SPZOZ w Turku oraz SPZOZ w Kole  Treść interpelacji
 Odpowiedź na interpelację
Zapytanie Mariusz Seńko 9 stycznia 2019
Przygotowanie powiatowych szkół do reformy systemu edukacji  Treść zapytania
 Odpowiedź na zapytanie
Interpelacja Zofia Gruszczyńska 31 stycznia 2019
V Sesja Rady Powiatu Tureckiego
Remont chodnika przy ul. Południowej w Malanowie, usunięcię drzew przy ul. Łąkowej w Malanowie, wyrwa w drodze Kotwasicach, budowa chodnika w Skarzynie  Treść interpelacji
 Odpowiedź na interpelację